MISHANDLING AF SYGE BORGERE I SYSTEMET!

October 20, 2018

 

 

Er vi snart ved at være der, hvor Jobcenterets udøvere/ansatte skal anmeldes til politiet for magtmisbrug?! En hårdtslående lydfil (optaget under et jobcentermøde), som dokumenterer Jobcentrenes kyniske og kalkulerende behandling af de svageste borgere. Her skyes der ingen midler for at holde folk hen til evig tid og tilrane sig refusion på bekostning af mennesker, der lige så stille går til i sygdom, nedslidning og opgivelse.

 

De lyver, snyder og bryder loven...og ødelægger menneskers helbred! Partsrepræsentant, Bitten Vivi Jensen, belyser dette på fornemmeste vis i vedlagte optagelse.

 

Følgende er udpluk fra samtalen..


Sagsbehandleren starter med at fortælle Zubinda (borger) om den rettighed, hun har, som går ud på, at hun kan få hjælp til at komme tilbage til sit oprindelige hjemland, Pakistan. Hun kan i så fald ikke komme tilbage til Danmark. Men Zubinda har boet i Danmark hele sit liv og har sine børn og familie her. Så Bitten Vivi Jensen siger hurtigt, at det slet ikke er relevant, og at de skal videre.

 

Forbløffende hurtigt inde i mødet siger sagsbehandleren, at der ikke er mere på dagsordenen. Men det protesterer Bitten imod og siger, at hun jo ved, at Zubindas sag nu skal forelægges rehabiliteringsteamet. Og at der er vigtige og stærkt kritisable ting at tale om.

 

Allerede i 2006 (for 12 år siden!!) udtalte en 2. aktør, at det ikke var forsvarligt at sende hende i praktik nogen steder, da hendes helbred var for dårligt. Hun havde da fået konstateret sygdommen "RA". Bitten spørger sagsbehandleren om, om hun kender sygdommen. Det gør hun ikke.


Bitten: "Det er temmelig uheldigt, at du som borgernes sagsbehandler ikke ved, hvad hun fejler!" Hun forklarer, at det er en kronisk progredierende, smertefuld leddegigt sygdom, som kan involvere alle led i kroppen. Det lider hun af. "Og alligevel har I sendt hende i arbejdsprøvning hos Incita flere gange. Hvis ikke datteren havde stoppet det via Ankestyrelsen, havde I sendt hende ud i endnu et forløb hos Incita."

 

Sagsbehandleren svarer nogenlunde ens hver gang, at der er aftalt et rehabiliteringsteam møde, og at hun jo ikke har indflydelse på afgørelsen på det møde. Og i øvrigt giver det heller ikke mening at kigge tilbage (???).

 

Bitten: "Men I har jo fejlet allerede fra 2006, og det er utroligt kritisabelt, at du ikke aner noget om hendes sygdom. Hvad er din rolle så?" Sagsbh: "Min rolle er at lægge sagen ned til rehab." Bitten: "Det kan man da få en piccolo til." Sagsbh: "Jeg har ikke det her møde, for at sidde og skændes med dig." Bitten: "Skændes? Jeg forsvarer en borger, som systemet har mishandlet, og du er ansat, så du er med til det.

 

Du repræsenterer systemet. Det her er faktuelle oplysninger. Og det har du pligt til at høre på. Allerede før det 3-årige ressourceforløb, skriver Zubindas egen læge, at hendes lidelse er veldokumenteret, og at der er forsøgt mange forskellige former for behandling og træning uden bedring. Og at der ikke er yderligere behandlingsmuligheder.

 

Tilstanden er progressiv og bliver værre dag for dag. Desuden har hun angst og bliver stresset af selv små belastninger. Zubinda får hjælp til næsten alt af sine fire børn (personlig pleje, toiletbesøg, madlavning, rengøring, indkøb)."

 

Bitten: "Og så kommer det meget kritisable, mødelederen skriver, at det psykiske har første prioritet. Og det er jo en løgn! Det handler om hendes leddegigt sygdom! Og der er meget mere i den forberedende del (fra 2002!) af lægelig dokumentation, som I ikke virker bekendt med.

 

Hun har en stærkt nedsat bevægelighed og stærke smerter og kan kun stå op kort tid af gangen. I piner og plager en syg borger og gør hendes tilstand værre og værre. Og du er medvirkende til det, Tine, fordi du er ansat her. Incita kendte ikke engang til hendes fysiske og psykiske skånebehov. Og så blev hun sat til alt muligt idioti og blev sat til at træne, selvom det forværrede hendes lidelse.

 

Du bliver nødt til at høre efter!"

 

Sagsbh: "Det er vel relevant at sige på rehab. mødet?"
Bitten: Der er en masse, I har siddet overhørig, og så har I sendt hende til Incita for at I kunne få refusion...og borgerne er I jo ligeglad med! Zubinda er optimalt behandlet medicinsk og har været det i flere år, uden udsigt til bedring. Hun har også været hos psykolog og psykiater, uden bedring. Og alligevel smider I hende i ressourceforløb! Giver det nogen mening?"


Sagsbh: "Det ved jeg ikke." Bitten: "Det må du da vide, du er sagsbehandler. Hvorfor tager I ikke myndighedsansvaret på jer? Hendes sag hører under "åbenlyst formålsløst". Hun opfylder alle fire betingelser."

 

Sagsbehandleren svarer ikke direkte men cirkler udenom og nævner igen og igen, at hun ikke kan gøre fra eller til, og at hun har lagt sagen ned til rehab.
Bitten bider sig fast og siger, at hun skal have sundhedskoordinatorens notater, at dem har hun krav på.

 

Sagsbh: "Vi har ikke taget stilling, men reageret på det, Ankestyrelsen bad os om."
Bitten: "Jeg har jo læst afgørelsen, og der står ikke det, du siger. Du ved vel forhåbentlig, hvad du har med at gøre, eller hvad?"

 

Sagsbehandleren griner. Bitten: "Du skal ikke grine! I mishandler og nedbryder borgeren. Du skal nu indsamle den relevante information til mig. Du skal skrive til mig, hvad du refererer til. I sidder jo og opfinder jeres egne regler. Hvis Zubinda ikke havde sine børn, skulle hun på plejehjem, hun opfylder plejehjemskriterierne."

 

"Jeg vil også vide, hvorfor I har sendt hende i ressourceforløb. I har løgnagtigt sagt, at det er det psykiske, der skal arbejdes med, når Zibinda lider af en smertefuld leddegigt sygdom. Og I har forhalet hende og plaget hende. Ankestyrelsen skal ikke sagsbehandle, det skal I." Og Bitten slutter af med at nævne den dokumentation, hun skal sende til hende.

 

Voilà...jobcenter-sagsbehandling anno 2018 af værste skuffe...jeg får lyst til at råbe REVOLUTIION!!!

 

Sagsbehandler kalder til møde, men kender ikke sagen - 18. okt. gl. Vasbygade Jobcenter, Kbh

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts

August 28, 2020

Please reload